Genel Müdür'ün Mesajı

genel mudur mesaj

 

Değerli ziyaretçimiz,

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi’nde, Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışmaları kapsamında Paydaşlarla Danışma Süreci adını verdiğimiz çok önemli bir aşamayı yoğun ve verimli aktivitelerle geçen bir ayın ardından tamamladık. Yararlı temaslar kurduğumuz ve geleceğe ümitle bakmamızı sağlayan geri bildirimler aldığımız bu süreçteki gelişmeleri, sizlerle paylaşmayı arzu etmekteyiz.

8 Ocak 2018 tarihinde başlayan Paydaşlarla Danışma Süreci’nde, geniş kapsamlı davet çalışmalarıyla, Proje güzergahının yakınında yaşayan tüm vatandaşlarımıza ulaştık; Çanakkale’de, Tekirdağ’da ve ötesinde yaşayan herkesi Proje hakkında görüş bildirmeye davet ettik. Çağrılarımızın hedefine ulaşması için geniş bir iletişim araçları yelpazesi kullandık. Öncelikle gazete ilanları, güzergah üzerindeki yerleşim yerlerinde ÇSED duyuru broşürleri ve posterleriyle saha çalışmalarını başlattık.

Şu anda ziyaret ettiğiniz bu internet sitesinden Proje’ye telefon bilgi hattına, 30’dan fazla noktada oluşturduğumuz ÇSED İnceleme Noktalarından güzergah üzerinde 7 ayrı noktada düzenlediğimiz Proje Tanıtım Etkinliklerine kadar pek çok kanaldan Projemizden etkilendiğini düşünen birey ve kuruluşların değerli görüşlerini aldık.

Bu vesileyle, Çanakkale ve Tekirdağ’a gönül veren herkese Proje Tanıtım Etkinliklerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etmek isteriz. Yoğun ilgi gören etkinliklerde bildirilen çok sayıda görüş, Projenin planlama çalışmalarının geliştirilmesinde ufkumuza ışık tuttu.

Bize ulaşan görüşlerin çoğunluğu Projemizi destekleyen ve öven yorumlardan oluşmasına karşın, Proje’nin çevre ve sizlerle ahengine katkıda bulunmasına yönelik eleştirel görüşleri de hassasiyetle inceledik ve sorumluluk sahibi bir kurumsal vatandaş olarak ÇSED çalışmalarında bu eleştirel görüşlere odaklandık.

Tüm görüş, yorum ve eleştirileri titizlikle kaydetmekte, içeriğini incelemekte ve her birinde değinilen hususlara yönelik olarak uygun eylem ve azaltıcı önlemleri içeren cevapları hazırlamaktayız. Önümüzdeki günlerde bu internet sitesinde yayınlayacağımız cevapların genelde kamuoyunu ve bu eleştirileri yapanları tatmin edeceğine güvenmekteyiz.

Bir aylık bir süreç olarak belirlenen Paydaşlarla Danışma Süreci’nin 7 Şubat 2018 itibarıyla resmen sona ermesine karşın, Proje’nin yararlı etkilerinin artırılması ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yönelik çabalarımız kesintisiz olarak sürmektedir. Proje’den olumlu veya olumsuz etkilendiğinizi düşünüyorsanız, lütfen önce ÇSED belgelerini inceleyiniz ve ardından mevcut iletişim kanallarını kullanarak Proje Ekibi ile temasa geçiniz.

ÇOK A.Ş. olarak taahhüdümüz, sizlerle aramızdaki iletişim kanallarını daima açık tutmak ve sizin katkılarınızla 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu’nu en faydalı olacak şekilde gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaktır. Çevreye ve topluma dair duyarlılığımızı paylaştığınız için teşekkür ederiz.

 

Saygılarımızla,

Mustafa Tanrıverdi
Genel Müdür

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım İşletme A.Ş.

PROJE'NİN FAYDALARI

“1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, ulusal otoyol ağına entegrasyonuyla sağladığı gelişmiş erişim olanağı, yüksek yük ve yolcu taşıma kapasitesi, azalan seyahat süreleri ve artan yol emniyeti sayesinde, Türkiye’ye ekonomik ve sosyal değer katan güvenli, çağdaş bir ulaşım altyapısıdır.”

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi hayata geçtiğinde,

Vizyon 2023, önemli hedeflerinden birine ulaşacak.

Türkiye’nin ulusal kalkınma hamlesinin belgesi niteliğindeki Vizyon 2023 Master Planı’nda öngörülen yurt sathında karayollarının iyileștirilmesi hedefinde önemli bir rol oynayacak.

Türkiye’nin batısında otoyol entegrasyonu tamamlanacak.

Proje, 324 km’lik Kınalı-Tekirdağ - Çanakkale- Savaștepe Otoyolu Projesi’nin önemli bir parçasını oluşturuyor. Proje, bu otoyolun tamamı Gebze-İzmir Otoyolu’na bağlandığında, Marmara’yı çevreleyen otoyol zincirinin halkaları birleşecek.

İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşacak.

İstanbul’un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek. Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli Batı-Doğu aksı üzerinde yoğunlașan trafik yükü Marmara Denizi’nin Batı kıyısından Güney yönüne doğru dengelenecek.

Trakya ve Batı Anadolu’daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri ivme kazanacak.

Daha hızlı ve daha düşük maliyetli yük taşımacılığı, üretken nüfus barındıran bu bölgelerimizin sadece ekonomik faaliyetlerini değil, sosyal bağlarını da güçlendirecek.

Ulusal ve uluslararası turizm canlanacak.

Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de olumlu etkilenecek. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu’nun, Gebze-İzmir Otoyolu’na Balıkesir civarında bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişme sağlanacak.

Taşımacılıkta süreler ve maliyetler düşecek, dış ticaretin etkinliği artacak.

Proje’nin hizmete girmesiyle birlikte, taşıt işletme maliyetleri ve yolculuk süresi açısından kazanımlar sağlanacak. Yük taşıyan araçların ulaşım kısıtlamasının kalkmasıyla ithalat ve ihracatımızdaki zaman maliyeti azalacak.

Proje, inşaattan işletme aşamalarına kadar sürekli istihdam sağlayacak.

İnşaat ve işletme aşamalarında binlerce kişiye sağlayacağı istihdam ve çeşitli sektörlere katacağı canlılıkla, Türkiye ekonomisine önemli katkı verecek.

Çanakkale, şanlı tarihine ve 21. Yüzyıl’a yaraşır bir “eser proje”ye kavuşacak.

Çanakkale, kentin önemi ve dinamiğine uygun, estetik ve çağdaş bir asma köprü ile taçlanacak.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara - Çanakkale Otoyolu Güzergahı

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi, haritada göreceğiniz üzere, İstanbul’un Silivri ilçesindeki Kınalı mevkiinden başlayacak, Marmara Denizi’nin Batı kıyılarına yakın bir güzergahta  ilerleyecek, Gelibolu Yarımadası’na uzanarak Sütlüce ile Şekerkaya noktaları arasında Çanakkale Boğazı’nı geçerek Lapseki ilçesine ulaşacak, oradan da Balıkesir şehri yakınlarındaki Savaştepe’ye kadar 324 km boyunca uzanacaktır.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi ise Kınalı-Savaştepe arasında planlanan otoyolun orta kesimindeki 88 km’lik projedir ve Trakya ile Anadolu’dan gelen otoyolu, Çanakkale Boğazı’nda dünyanın en uzun asma köprüsüyle birleştirecektir.

Rakamlarla Proje

0 km

Toplam Proje Uzunluğu

0 m

Köprü uzunluğu

0 m

Köprü orta açıklığı

0 adet

Viyadük sayısı

0 adet

Kavşak Sayısı

0 adet

Hizmet Tesisi sayısı

0 m

Kule yüksekliği

0 adet

Gişe sayısı

Çevre ve Sürdürülebilirlik

ÇSED Nedir ve Neden Önemlidir?

21. Yüzyıl, yakın geçmişte tüm dünyada yaşanan hızlı gelişme sürecinde yeterince dikkate alınmayan çevresel ve toplumsal etkiler, riskler ve hassasiyetlere ilişkin algının ve uygulamaların değiştiği yeni bir dönemdir. Bugün her ölçekte projenin ve bilhassa büyük ölçekli yatırımların insan, doğa ve küresel dengeleri gözetmeksizin başlaması ve sürdürülmesi söz konusu değildir. Tüm sektörlerden sorumluluk sahibi kuruluşlar, yakın komşularıyla ilişkilerini sorunsuzca sürdürme gayreti kadar küresel dokunun bir parçası oldukları bilinciyle de hareket etmektedir. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’ni gerçekleştiren konsorsiyum ortakları, vizyonları ve çalışma ilkeleri itibarıyla tüm girişimlerini çevresel ve toplumsal konulara duyarlı kurumsal vatandaşlar olarak sürdürmektedir. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nin kurumsal kimliği de bu çağdaş anlayışı temel almaktadır.

ÇSED (Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi),sürecinin tamamlanması, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nin önemli aşamalarından biri olmuştur. ÇSED dahillinde, projenin etkileyebileceği tüm alanların gözden geçirildiği ve değerlendirildiği çok kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Dünyanın en önde gelen çevre ve sosyal etki danışmanlarından ERM GmbH - (Environmental Resources Management) firması ve Türkiye’de işbirliği yaptığı ACE Danışmanlık ve ENCON firmaları, Proje tarafından bu amaçla görevlendirilmiştir.

ÇSED, IFC (Uluslararası Finans Kurumu) Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik Politikasına dayanan ve büyük ölçekli birçok uluslararası finans kuruluşu tarafından üzerinde mutabık kalınan bir dizi konvansiyon niteliğindeki Ekvator Prensipleri’ne göre gerçekleştirilmektedir. Bu standartlar, sosyal ve çevresel etkilerin ve risklerin değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin sıkı kriterler içermektedir. Etkilerin en aza indirilmesi için gerekli önlem, uygulama ve tasarım geliştirme çalışmaları kesintisiz bir süreç olarak devam etmektedir.

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi olarak, çevresel ve sosyal yönetim anlayışımızı, performansımızı ve geleceğe yönelik hedeflerimizi doğru, kapsamlı, anlaşılabilir ve şeffaf bir şekilde sizlerle her yıl paylaşmayı amaçlıyoruz. Bu fikirden yola çıkarak, internet sitemiz üzerinden sizlere her yıl Çevresel ve Sosyal Performans Raporu’muzu sunacağız ve düzenli bilgilendirme yapacağız.

Görüş ve Şikayet Formu

İletişim

Yapı Kredi Plaza
B Blok, Kat: 12, Daire 30
Büyükdere Caddesi
Levent, 34330 İstanbul

Telefon: +90 212 270 4766

Faks: +90 212 278 2309

Email: info@1915canakkale.com

Karayolları Genel Müdürlüğü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nde benimsenen Kamu Özel Sektör İşbirliği modeli çerçevesinde Türk ve Koreli firmaların oluşturduğu bir konsorsiyumu görevlendirmiştir. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nde görevlendirilen Çanakkale Otoyol Köprüsü İnşaat Yatırım İşletme A.Ş., konsorsiyum ortaklarının Proje’ye münhasır kurduğu ortak girişim şirketidir.

Görevli Şirket’in ortakları Türkiye’den Limak (limak.com.tr) ve Yapı Merkezi (ym.com.tr) ile Kore merkezli Daelim (daelim.co.kr) ve SK E&C (skec.com) firmalarıdır.

Görevli şirketin her biri büyük ölçekli altyapı ve ulaşım projeleriyle tanınan ortakları, dünyanın farklı bölgelerinde kazandıkları deneyimleri 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu’nun tasarım, finansman, inşaat ve işletme aşamalarına aktararak kendi teknik uzmanlıklarıyla Proje’ye katkı sağlamaktadır.

Konsorsiyum ortakları hakkında daha ayrıntılı bilgiye aşağıdaki şirket logolarına tıklayarak kendi internet sitelerinden erişebilirsiniz.