• Yayaların, hayvanların, motorsuz araçların (bisikletler dahil), lastik tekerlekli traktörlerin ve iş makinelerinin Otoyola girmesi yasaktır.
 • Otoyol trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla, yolun her iki yanındaki kamulaştırma sınırı boyunca bulunan tel çitlerin, duvarların ve buna benzer güvenlik engellerinin herhangi bir nedenle açılması, kesilmesi, yıkılması ve başka bir şekilde tahrip edilmesi yasaktır.
 • Otoyola kavşak bölgeleri dışında herhangi bir bölgeden giriş ve çıkış yapmak yasaktır.
 • Otoyolda mecburi asgari hız 40 km/saat olup, Otoyol üzerindeki trafik işaretleri ve Değişken Mesaj İşaretleri ile Değişken Trafik İşaretleri üzerinde belirtilen sınırlar haricinde azami hız 120 km/saat’tir. Ayrıca, Otoyolu kullanan sürücülerin araçlarının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara göre ayarlamalıdır.
 • Otoyolda duraklamak, park etmek, trafiğin ters yönünde araç kullanmak ve geri geri gitmek yasaktır. Sadece zorunlu hallerde yolun en sağında bulunan emniyet şeridinde (bankette) trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde gerekli önlemler alınarak (aracın dörtlü sinyal flaşörü yakılmalı, üçgen reflektör aracın yerine göre uygun bir noktaya konulmalı) kısa süreliğine durulabilir.
 • Otoyol güzergahında seyahat ederken Otoyol ile ilgili yardıma ihtiyacınız olduğunda, kaza, yaralanma, yangın ve benzeri ACİL durumlarla karşılaşılması halinde yardım talep etmek için 7/24 çalışan 161 no’lu Otoyol Acil Yardım hattını ücretsiz arayabilirsiniz.
 • Tehlikeli ve Kimyasal Madde taşıyan araçların 1915 Çanakkale Köprüsü’ne gelmeden önce Avrupa yakasında Gelibolu Güney Kavşağı (K-14) ile 1915 Çanakkale Köprüsü Alın Gişesi arasında, Asya yakasında ise Lapseki Kavşağı (K-15) ile 1915 Çanakkale Köprüsü girişi arasında bulunan “Kimyasal Madde Kontrol Noktaları”’na uğramadan geçmeleri yasaktır. Kontrol noktalarına uğrayan Tehlikeli ve Kimyasal Madde taşıyan araçların Kontrol Noktalarında bulunan yetkili personel tarafından denetimi yapıldıktan sonra Köprü geçişlerine karar verilecektir. Köprüden konvoy ile geçmesi zorunlu bulunan araçlar için her gün günde 1 kez saat 00:15’te Asya-Avrupa yönünde, saat 00:45’te ise Avrupa-Asya yönünde konvoy geçişi düzenlenecektir. Konvoy geçişi yapacak araçlardan tahsil edilecek Özel Geçiş Ücretleri, araçların HGS hesaplarından tahsil edilecektir (Nakit ya da Kredi Kartı ile tahsilat yapılmayacaktır). Konvoy saati Otoyol trafik ve hava durumuna bağlı olarak kontrol noktasındaki görevli yetkili personel tarafından gerektiği durumlarda değiştirilebilir.
 • Otoyolu kurallarına uygun olarak kullanmayan kişilere ve otoyola giren hayvan sahiplerine 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre, Otoyolda çevreyi kirletenlere ise 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre idari para cezası doğrultusunda gerekli işlem yapılacaktır.
 • 1915 Çanakkale Köprüsü üzerindeki rüzgar hızının belirli değerlere ulaşması durumunda, Köprünün her iki yakadan girişinde bulunan Değişken Mesaj İşaretleri ile sürücülere aktarılan mesajlar doğrultusunda aşağıda belirtilen hız ve trafik kısıtlamalarına uyulması zorunludur. Ayrıca, aşağıdaki tabloda belirtilen tarifte bulunmayan fakat rüzgardan etkilenebilecek boyut, yük veya teknik özelliklere sahip olan araçlarla ilgili olarak, araç sürücüleri rüzgar durumunu dikkate alarak araçlarının Köprü geçişine uygunluğunu değerlendirmesi gerekmektedir. Köprüdeki rüzgar nedeniyle tehlikeli olabilecek durumları dikkate almadan köprüden geçiş yapan araç sürücülerinin, herhangi bir olumsuzluk durumunda sonuçlarından başkalarına atfedilemeyecek şekilde sorumlu olduğu unutulmamalıdır.
Rüzgar Hızı (km/saat) 1915 Çanakkale Köprüsünün Kullanımındaki Kısıtlamalar
54 Köprüdeki bütün araçlar için trafik hızı 65 km/saat ile sınırlıdır.
72 İki katlı otobüslerin köprüyü kullanması yasaktır.
79 Yüksek cepheli, kapalı kasa ve yüksek havaleli yüklü araçların köprüyü kullanması yasaktır.
104 Otomobil haricindeki araçların köprüyü kullanması yasaktır.
126 Köprü bütün araçlar için trafiğe kapalıdır.
 • Sürüş güvenliği için, Otoyol üzerinde görevli olan çakarlı araçların (trafik araçları, bakım araçları, karla mücadele kamyonları ve benzeri ekipmanlar) ve görevli yetkili personellerin Otoyol ile ilgili uyarı ve yönlendirmelerine uyulmasına azami önem gösterilmelidir.
 • Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden ve Görevli Şirketten izin almaları gerekmektedir.

1915 Çanakkale Köprüsünden Geçişi Yasaklı Maddeler

 • ADR Sınıf 1 kapsamına giren tüm maddeler;
 • ADR Sınıf 2 kapsamına giren maddeler (Alt grup 2.2 kapsamına giren yanıcı ve zehirli olmayan gazlar hariç olmak üzere);
 • ADR Sınıf 3'e giren ve parlama noktası 23 C'nin altında olan maddeler
 • ADR Sınıfı 5.1 kapsamına giren gaz halindeki oksitleyici maddeler;
 • LPG ve/veya LNG (Şüpheye mahal vermemek adına, LPG ve/veya LNG taşıyan Araçlar, boş olup olmadığına bakılmaksızın Köprüden geçmeyecektir, nitrojen ile arındırılması (yani yıkanması) şartıyla, ilgili kontrolleri yaptıktan sonra Köprüden geçebilirler);
 • Yakıt, gazolin, benzin (UN 1203);
 • Susuz Amonyak (UN 1005);
 • Oksijen (UN 1072

Tehlikeli Ve Tehlikesiz Maddelerin 1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Süreci İçin Gerekli Evraklar

 • Taşınan malın bilgisini içeren Taşıma İrsaliyesi ve Sevk İrsaliyesi
 • Gümrük geçişli olan ürünlerde T1, T2, Tır Karnesi ve de CMR belgesi
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)
 • ADR 5.4.1.'e göre düzenlenmiş Taşıma Evrağı
 • ADR 5.4.3 Yazılı Talimatlar Belgesi
 • Sürücü Belgesi ve İlgili SRC Belgeleri
 • ADR Sınıf 7 kapsamına giren radyoaktif madde taşıyan araçlar için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan alınan izin belgesi
 • Boş tankerler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınan Yıkama Evrağı

İlaveten TEHLİKELİ MADDE konvoyu ile geçiş yapacak araçlar için;

 • Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği tarafından verilen Tedbirler Belgesi (Kontrol Noktalarında sağlanmaktadır. Belgesi olmayan kullanıcılar Kontrol Noktalarından temin edebilirler.)
 • SRC5 Belgesi

Tehlikeli Madde Kontrolü

 • Tehlikeli ve Kimyasal Madde taşıyan araçların 1915 Çanakkale Köprüsü’ne gelmeden önce Avrupa yakasında Gelibolu Güney Kavşağı (K-13) ile 1915 Çanakkale Köprüsü Alın Gişesi arasında, Asya yakasında ise Lapseki Kavşağı (K-14) ile 1915 Çanakkale Köprüsü girişi arasında bulunan “Kimyasal Madde Kontrol Noktaları”’na uğramadan geçmeleri yasaktır. Kontrol noktalarına uğrayan Tehlikeli ve Kimyasal Madde taşıyan araçların Kontrol Noktalarında bulunan yetkili personel tarafından denetimi yapıldıktan sonra Köprü geçişlerine karar verilecektir.
 • Tehlikeli ve Kimyasal Madde taşıyan boş-dolu tüm araçlar, her iki istikamette Köprü’ye gelmeden bulunan Tehlikeli Madde Kontrol Noktalarına uğrayıp evrak kontrolüne girmek zorundadır.
 • Kontrol Noktaları’ndaki sorumlu personel, Tehlikeli Madde Taşıyan Araçların 1915 Çanakkale Köprüsünden geçiş süreci için gerekli evrakları kontrol edecektir. Buna ek olarak, araçlarda görsel incelemeler de yapılacaktır. Yapılan kontroller sırasında Tehlikeli Maddenin içeriğine ilişkin bir şüphe oluşması durumunda söz konusu araçların Köprü’ den geçişine izin verilmeyecektir.
 • Köprüyü kullanacak yüklerin sınıflandırması, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması- 2021 Versiyonu (ADR-2021 Versiyonu) ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’ e göre yapılmaktadır.
 • Denetim sonrası Konvoy ile Köprüden geçmesi gereken araçlar, belirlenen konvoy zamanına kadar park alanında bekleyeceklerdir.

Konvoy Süreci

 • 1915 Çanakkale Köprüsü’nden günde bir kez olmak koşulu ile İtfaiye, Çekici ve Otoyol Devriye aracı eşliğinde konvoy halinde geçiş sağlanmaktadır. Konvoy saatleri aşağıdaki gibidir. Köprüden konvoy ile geçmesi zorunlu bulunan araçlar için her gün günde 1 kez;
  • Asya-Avrupa Yönü Tehlikeli Madde Kontrol Noktası Konvoy Saati: 00:15
  • Avrupa-Asya Yönü Tehlikeli Madde Kontrol Noktası Konvoy Saati: 00:45
 • Konvoy geçiş saatinden en az 30 dakika önce Kimyasal Kontrol Noktalarında gerekli evrakların kontrolü için bulunulması gerekmektedir.
 • Konvoy saati Otoyol trafik ve hava durumuna bağlı olarak kontrol noktasındaki görevli yetkili personel tarafından gerektiği durumlarda değiştirilebilir.
 • Konvoy sırasında konvoy hızı 50 km/saat olacaktır. Konvoya en önde Otoyol Devriye Aracı liderlik edecektir. Konvoy sırasında takip mesafesi korunacak olup, bu mesafe minimum 50 metre olmalıdır. Konvoy düzenini bozan araçlara cezai işlem uygulanır.

Ücretlendirme

Konvoy geçişi yapacak araçlardan tahsil edilecek Özel Geçiş Ücretleri, araçların HGS hesaplarından tahsil edilecektir (Nakit ya da Kredi Kartı ile tahsilat yapılmayacaktır).

Ödemeler yalnızca Otomatik Ücret Toplama Sistemleri (HGS) aracılığıyla yapılacaktır. Tehlikeli Madde Taşıyan Araçların HGS hesabı yoksa veya hesaplarında ödeme için yeterli bakiye yoksa, bu araçlar Tehlikeli Madde Geçiş Ücreti’ni 15 günlük yasal ödeme süresi içerisinde 1915Çanakkale Köprüsü İnternet sitesinde bulunan İhlalli Geçiş Sorgulama ve Online Ödeme adresinden ödeyebilecektir. Geçiş için Nakit veya Kredi Kartı ile ödeme kabul edilmez.

  Çıkış Gişeleri
  İstasyon Sınıf Malkara Kavakköy Gelibolu Kuzey Gelibolu Güney 1915 Çanakkale Köprüsü
Giriş
Gişeleri
Malkara 1 1417,00 100,00 125,00 160,00 1417,00
2 1825,00 145,00 210,00 250,00 1825,00
3 3130,00 165,00 245,00 305,00 3130,00
4 3540,00 225,00 330,00 410,00 3540,00
5 6465,00 270,00 410,00 515,00 6465,00
Kavakköy 1 100,00 1342,00 55,00 85,00 1342,00
2 145,00 1700,00 85,00 140,00 1700,00
3 165,00 2980,00 100,00 160,00 2980,00
4 225,00 3350,00 125,00 210,00 3350,00
5 270,00 6220,00 165,00 265,00 6220,00
Gelibolu
Kuzey
1 125,00 55,00 1297,00 55,00 1297,00
2 210,00 85,00 1640,00 75,00 1640,00
3 245,00 100,00 2910,00 85,00 2910,00
4 330,00 125,00 3255,00 120,00 3255,00
5 410,00 165,00 6095,00 145,00 6095,00
Gelibolu
Güney
1 160,00 85,00 55,00 1257,00 1257,00
2 250,00 140,00 75,00 1575,00 1575,00
3 305,00 160,00 85,00 2835,00 2835,00
4 410,00 210,00 120,00 3150,00 3150,00
5 515,00 265,00 145,00 5970,00 5970,00
1915 Çanakkale
Köprüsü
1 1417,00 1342,00 1297,00 1257,00 1417,00
2 1825,00 1700,00 1640,00 1575,00 1825,00
3 3130,00 2980,00 2910,00 2835,00 3130,00
4 3540,00 3350,00 3255,00 3150,00 3540,00
5 6465,00 6220,00 6095,00 5970,00 6465,00

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Konvoy ile geçişi uygun görülen araçlar Kontrol Noktası personelinin gösterdiği park alanına uygun şekilde park edeceklerdir.
 • Köprüden geçişi yasaklı madde taşıyan araçlar park alanında uzun süre beklemeden U dönüşten otoyolun ters istikamete dönmelidirler.
 • ADR 8.1.3’e göre uygun Tehlikeli İkaz ve Turuncu Plaka işaretleri kullanılmalıdır.
 • ADR 8.1.4 ‘e göre Yangınla Mücadele Teçhizatları bulundurulmalıdır.
 • ADR 8.1.5’e uygun çeşitli teçhizat ve kişisel koruyucu teçhizatlar bulundurulmalıdır.
 • ADR Sınıf 7 kapsamına giren radyoaktif madde taşıyan araçların işaretleme, koruma ve donanım açısından eksiksiz olması ve Sürücülerinin eğitimli (sertifikalı) olması gerekmektedir. Tehlikeli Madde Kontrol Noktalarında bu gerekliliklere uyulup uyulmadığı kontrol edilecektir.
 • Konvoy geçiş saatinden en az 30 dakika önce Kimyasal Kontrol Noktalarında gerekli evrakların kontrolü için bulunulması gerekmektedir.
 • Kimyasal Kontrol Noktasına uğramadan yapılan kaçak geçiş teşebbüsleri, Tehlikeli Madde Geçiş Ücretinin yanı sıra 10 (ON) misli geçiş ücreti bedeli ile cezalandırılır.