PROJENİN FAYDALARI

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi hayata geçtiğinde,

 • Vizyon 2023, önemli hedeflerinden birine ulaşacak.

  Türkiye’nin ulusal kalkınma hamlesinin belgesi niteliğindeki Vizyon 2023 Master Planı’nda öngörülen yurt sathında karayollarının iyileștirilmesi hedefinde önemli bir rol oynayacak.

 • Türkiye’nin batısında otoyol entegrasyonu tamamlanacak.

  Proje, 324 km’lik Kınalı-Tekirdağ - Çanakkale- Savaștepe Otoyolu Projesi’nin önemli bir parçasını oluşturuyor. Proje, bu otoyolun tamamı Gebze-İzmir Otoyolu’na bağlandığında, Marmara’yı çevreleyen otoyol zincirinin halkaları birleşecek.

 • İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşacak.

  İstanbul’un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek. Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli batı-doğu aksı üzerinde yoğunlașan trafik yükü Marmara Denizi’nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengelenecek.

 • Trakya ve Batı Anadolu’daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri ivme kazanacak.

  Daha hızlı ve daha düşük maliyetli yük taşımacılığı, üretken nüfus barındıran bu bölgelerimizin sadece ekonomik faaliyetlerini değil, sosyal bağlarını da güçlendirecek.

 • Ulusal ve uluslararası turizm canlanacak.

  Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de olumlu etkilenecek. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’nun, Gebze-İzmir Otoyolu’na Balıkesir civarında bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişme sağlanacak.

 • Taşımacılıkta süreler ve maliyetler düşecek, dış ticaretin etkinliği artacak.

  Proje’nin hizmete girmesiyle birlikte, taşıt işletme maliyetleri ve yolculuk süresi açısından kazanımlar sağlanacak. Yük taşıyan araçların ulaşım kısıtlamasının kalkmasıyla ithalat ve ihracatımızdaki zaman maliyeti azalacak.

 • Proje, inşaattan işletme aşamalarına kadar sürekli istihdam sağlayacak.

  İnşaat ve işletme aşamalarında binlerce kişiye sağlayacağı istihdam ve çeşitli sektörlere katacağı canlılıkla, Türkiye ekonomisine önemli katkı verecek.

 • Çanakkale, şanlı tarihine ve 21. Yüzyıl’a yaraşır bir “eser proje”ye kavuşacak.

  Çanakkale, kentin önemi ve dinamiğine uygun, estetik ve çağdaş bir asma köprü ile taçlanacak.