1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nde inşaat faaliyetleri, yerel mevzuat gerekliliklerine ek olarak, uluslararası standartlar ile uyumlu olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Raporu’nda yer alan sosyal hassasiyetler de göz önünde bulundurularak yürütülmektedir.

Sosyal

Sosyal etkilerimizin ve bu etkilere ilişkin belirlenmiş azaltım önlemlerinin bilincinde, en iyi sektör uygulamalarını hayata geçirmekte ve iyi bir komşu olmak için çalışmaktayız. Bu kapsamda, Proje’nin başından itibaren gerçekleştirdiğimiz sosyal uygulamaların bir kısmını bu sayfada bulabilirsiniz.

Paydaş Katılım Faaliyetleri

Paydaşlarımızla sağlıklı ve etkili iletişim kurmak bizim için büyük önem taşımaktadır. Farklı özelliklerde ve çok sayıda paydaşa sahip bir Proje olarak, iletişim faaliyetlerimizi IFC Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan Paydaş Katılım Planı’mız (PKP) çerçevesinde yürütmekteyiz. PKP; paydaşlarımız, iletişim kanallarımız, kullandığımız araçlar, şikâyet mekanizmamız gibi birçok önemli bilgiyi içermektedir. Proje’nin ileriki aşamalarında da değişiklikler söz konusu olabileceğinden, PKP’yi yaşayan bir doküman olarak değerlendirmekte ve düzenli olarak güncellemeye devam etmeyi hedeflemekteyiz. Daha detaylı bilgi için Paydaş Katılım Planı’mızı inceleyebilirsiniz.

Kamulaştırma Bilgi Rehberi

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nin kamulaştırma süreci Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Süreçle ilgili sorusu olan paydaşlarımızın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi adına Kamulaştırma Bilgi Rehberi (KBR) dokümanı hazırlanmıştır. Bu doküman hem internet sitemizde paylaşılmış hem de Proje güzergahı üzerinde bulunan ve kamulaştırma sürecinden etkilenen 32 köyde dağıtılmıştır.

Daha detaylı bilgi için Kamulaştırma Bilgi Rehberi’mizi inceleyebilirsiniz.

Toplum Düzeyinde Destek Programı

Toplum Düzeyinde Destek Programı’nın (TDDP) temel odak noktası, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Türk mevzuatı ile uyumlu şekilde ödenmiş ya da ödenecek tazminatlara ek olarak, kamulaştırma sürecinden etkilenen kişilerin yaşamlarını Proje’den olumsuz etkilenmeden devam ettirebilmelerine veya yeni yöntemlerle geliştirebilmelerine imkan sağlayacak programlar uygulanmasıdır. TDDP, Mayıs 2019’da Ana Uygulayıcı Ortak olan SÜRKAL ile beraber otoyol güzergahının her iki tarafındaki 500 metrelik etki koridorunda yer alan 32 yerleşim yerinde uygulanmaya başlamıştır.

TDDP için dört ayrı program belirlenmiş, bu programların ana amaçları aşağıda sıralanmıştır:

  • Beceri Geliştirme ve Pazara Erişim
  • Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi
  • Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Enerji Kaynakları
  • Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Refahı

Yukarıda bahsi geçen programlara ek olarak, öngörülmeyen ancak toplum ve yerleşim yerlerinin ortak kullanımı için faydalı olan hızlı etki projeleri de yürütülmektedir.

TDDP uygulama faaliyetlerinin Haziran 2022’de tamamlanmasıyla birlikte uygulanan faaliyetlerin etkilerini görebilmek için yaklaşık iki yıl devam edecek izleme süreci başlatılmıştır.

Detaylı bilgiye, yıllık Çevresel ve Sosyal Performans Raporu ve Geri Sayım Güncesi yayınlarımızdan ulaşabilirsiniz.

Kültürel Miras

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nin arkeolojik ve kültürel mirasla bağlantılı etkileri ilk olarak ÇSED döneminde, IFC Performans Standardı 8’e uygun olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, hassas bölgeler belirlenmiş ve ek çalışmaların yapılması tavsiye edilmiştir. ÇSED döneminin ardından, arkeojeofizik çalışmalar yürütülmüş ve sonuçlar detaylı tasarım sürecinde göz önünde bulundurulmuştur. İnşaat süreci için ise, sahadaki faaliyetlere rehberlik etmesi amacıyla Kültürel Miras Yönetim Planı hazırlanmıştır ve etkin bir şekilde uygulanması için çalışmalar arkeolog gözetiminde yürütülmüştür. Proje güzergahındaki tüm inşaat çalışmaları, Tekirdağ ve Çanakkale Arkeoloji Müzeleri ile koordinasyon içinde yürütülmüştür.

Kültürel miras çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiye, yıllık Çevresel ve Sosyal Performans Raporu ve Geri Sayım Güncesi yayınlarımızdan ulaşabilirsiniz.