Sosyal

Paydaş Katılım Planı

Paydaşlarımızla sağlıklı ve etkili iletişim kurmak bizim için büyük önem taşımaktadır. Farklı özelliklerde ve çok sayıda paydaşa sahip bir Proje olarak, iletişim faaliyetlerimizi IFC Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan Paydaş Katılım Planı’mız (PKP) çerçevesinde yürütmekteyiz. PKP; paydaşlarımız, iletişim kanallarımız, kullandığımız araçlar, şikâyet mekanizmamız gibi birçok önemli bilgiyi içermektedir. Proje’nin ileriki aşamalarında değişiklikler söz konusu olabileceğinden, PKP’yi yaşayan bir doküman olarak değerlendirmekte ve düzenli olarak güncellemeyi hedeflemekteyiz. Daha detaylı bilgi için Paydaş Katılım Planı’mızı inceleyebilirsiniz.

Paydaşlarla Danışma Süreci

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında, Ocak 2018’de IFC Performans Standartları ile uyumlu bir Paydaşlarla Danışma Süreci gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, içinde taslak ÇSED raporunun da bulunduğu ilgili Proje dokümanları, kapsamlı saha aktiviteleri aracılığıyla paydaşlarımız ile paylaşılmış ve otuz gün boyunca halkın yorumuna açılmıştır. Proje’den herhangi bir düzeyde etkilendiğini düşünen birey ve kurumlarla iletişim kurulması hedeflenen süreçte, 68 sivil toplum kuruluşuna davetiye gönderilmiş ve etkinliklere yaklaşık 1000 kişilik katılım olmuştur. Toplanan geri bildirimler ve yorumlar, PKP’nin de içinde bulunduğu ÇSED çalışmaları tamamlanırken göz önünde bulundurulmuştur.

Daha detaylı bilgi için ÇSED – Paydaşlarla Danışma Süreci Raporu’muzu inceleyebilirsiniz.

Kamulaştırma Bilgi Rehberi

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nin kamulaştırma süreci Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Süreçle ilgili sorusu olan paydaşlarımızın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi adına Kamulaştırma Bilgi Rehberi (KBR) dokümanı hazırlanmıştır. Bu doküman hem internet sitemizde paylaşılmış, hem de proje güzergahı üzerinde bulunan ve kamulaştırma sürecinden etkilenen 32 köyde dağıtılmıştır.

Daha detaylı bilgi için Kamulaştırma Bilgi Rehberi’mizi inceleyebilirsiniz.