1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi için 10 farklı ülkeden 25 finansal kuruluşun taraf olduğu kredi sözleşmeleri 16 Mart 2018 tarihinde imzalanmış, 2018 Mart ayında Proje’ye 2,265 milyar EUR tutarında beş yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 15 yıl vadeli kredi sağlanmıştır. Kredinin yüzde 70'lik kısmı 19 yabancı banka ve finans kuruluşu, yüzde 30'luk kısmı ise Türk bankaları tarafından sağlanmıştır.

Uluslararası proje finansman standartlarında yapılandırılan kredi paketi, Export Credit Agency (ECA) ve İslami finansman yöntemlerini de içeren 8 farklı kredi diliminden oluşmaktadır. Koreli ihracat kredi destek kuruluşları KEXIM ve KSURE, 1 milyar EUR tutarındaki nakit kredi ve garanti destekleri ile Türkiye'deki bir proje için bugüne kadar tahsis edilen en büyük kredi paketi ile finansmanda yer alırken, Danimarka ihracat kredi destek kuruluşu EKF ve İslam Kalkınma Bankası’na bağlı İhracat Kredisi ve Yatırımların Sigortası Kuruluşu ICIEC de finansmanda yer almıştır.

Proje’nin finansmanında yer alan kamu kurumları ile 25 banka ve finans kuruluşunun isimleri şöyledir:

Kamu Kurumları

Garanti Verenler

Kredi Verenler