1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nde inşaat faaliyetleri, yerel mevzuat çerçevesinde hazırlanmış Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’na ek olarak, uluslararası standartlar ile uyumlu olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Raporu’nda yer alan çevresel hassasiyetler de göz önünde bulundurularak yürütülmektedir.

Çevre

Çevresel etkilerimizin ve bu etkilere ilişkin belirlenmiş azaltım önlemlerinin bilincinde, en iyi sektör uygulamalarını hayata geçirmekteyiz. Bu kapsamda, Proje’nin başından itibaren gerçekleştirdiğimiz çevresel uygulamaların bir kısmını bu sayfada bulabilirsiniz.

Ek Kuş Gözlem Çalışması

Mevsimsel kısıtlar sebebiyle, ÇSED döneminde üzerindeki etkilerimiz belirlenemeyen kuş türleri için 2018 yılında iki ayrı kuş gözlem çalışması yürütülmüştür. Bu türler; yelkovan kuşu (Puffinus yelkouan), iki kaz türü (Anser erythropus ve Branta ruficollis) ve bataklık kırlangıcıdır (Glareola pratincola). Çalışmalar Çanakkale Boğazı, Saros Körfezi, Proje güzergahının iki tarafında 500 metrelik Proje etki koridoru ve 2 kilometrelik tampon bölgede yürütülmüştür. Toplamda 4 ay süren gözlem çalışmasının sonuçlarına göre, Projemizin bu kuş türlerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Ek Kuş Gözlem Çalışması Raporu bu sayfada sizlerle paylaşılmıştır.

Deniz Memelileri Gözlem Çalışması

Mart ve Kasım 2018 tarihleri arasında Çanakkale Boğazı’nda iki bölgede kazık çakma çalışmaları yapılmıştır. Bu uygulamanın deniz memelileri üzerindeki başlıca olumsuz etkisi sualtındaki gürültüden duyacakları rahatsızlık olduğu için kazık çakma operasyonları sırasında Pasif Akustik İzleme ve Deniz Memelileri Gözlemi çalışmaları yürütülmüştür. Etki azaltma protokolleri gereğince, deniz memelilerinin görsel ve akustik gözlemi için en iyi uygulama yaklaşımı benimsenmiş, eğitimli gözlemcilerle çalışılmıştır. Bu uygulama kapsamında, 500 metrelik koruma bölgesinde, 7 defa memelilere rastlanmış ve memelilerin güvenli bir şekilde alanı terk edebilmesi için inşaat faaliyetlerine toplam 2 saat 11 dakika ara verilmiştir. İnşaat faaliyetleri Biyoçeşitlilik Eylem Planı’na tamamen uygun şekilde yürütülüp tamamlanmıştır. Çalışma ile ilgili detaylı bilgiye, yıllık Çevresel ve Sosyal Performans Raporu ve Geri Sayım Güncesi yayınlarımızdan ulaşabilirsiniz.

Pinna Nobilis Midye Türünün Taşınması Çalışması

Pinna nobilis (pina midyesi) Akdeniz bölgesine özgü endemik deniz canlılarından biridir ve popülasyonlarındaki ciddi düşüş nedeniyle Avrupa Konseyi Yönergesi 92/43/EEC ile sıkı koruma altına alınmıştır. Çanakkale Boğazı’nda da bulunan bu tür üzerindeki etkimizi azaltmak için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte Temmuz ve Ağustos 2018’de bir taşıma çalışması yürütülmüştür. 1054 pina midyesi güvenli bölgelere taşınıp yeni yaşama ortamlarına canlı halde yerleştirilmiştir. Dikimi yapılan pina midyelerinin izleme ve takip çalışmaları hala devam etmektedir. Çalışma ile ilgili detaylı bilgiye, yıllık Çevresel ve Sosyal Performans Raporu ve Geri Sayım Güncesi yayınlarımızdan ulaşabilirsiniz.

Tohum Toplama Çalışması

ÇSED raporu kapsamında, otoyol güzergahında Ferulago confusa – Günlük otu, Rorippa thracica – Tüylü düzbağa, Thymus atticus – Ergene kekiği olmak üzere, üç nadir bitki türünün varlığı tespit edilmiştir. Bunlar endemik olmasa da sadece Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında rastlanabilen, sayıları giderek azalan, nesli tükenmekte olan türlerdir. Bu türleri korumak için, Haziran 2019’da tohum toplama çalışmaları başlatılmıştır. Toplanan tüm tohumlar, koruma çalışmalarının yapılabilmesi için Ankara’daki Türkiye Tohum Gen Bankası’na gönderilmiştir. Çalışma ile ilgili detaylı bilgiye, yıllık Çevresel ve Sosyal Performans Raporu ve Geri Sayım Güncesi yayınlarımızdan ulaşabilirsiniz.

Ağaçlandırma Çalışması

Proje’de uyulması gereken biyolojik çeşitlilik gereklilikleri kapsamında, etkilenen her bir ağaç için beş ağaç dikilmesi taahhüdü bulunmaktadır. Bu taahhüt doğrultusunda, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlükleri ile birlikte kapsamlı bir ağaçlandırma çalışması yürütülmektedir. Hesap yönteminin ve ilk fazda etkilenen ağaç sayısının, Kreditörlerin Çevresel ve Sosyal Danışmanı tarafından onaylanmasını takiben, Aralık 2020’de dikim çalışmaları başlatılmıştır. Çalışma ile ilgili detaylı bilgiye, yıllık Çevresel ve Sosyal Performans Raporu ve Geri Sayım Güncesi yayınlarımızdan ulaşabilirsiniz.