Çevre

Ek Kuş Gözlem Çalışması

Mevsimsel kısıtlar sebebiyle, ÇSED döneminde üzerindeki etkilerimiz belirlenemeyen kuş türleri için 2018 yılında iki ayrı kuş gözlem çalışması yürütülmüştür. Bu türler; yelkovan kuşu (Puffinus yelkouan), iki kaz türü (Anser erythropus ve Branta ruficollis) ve bataklık kırlangıcıdır (Glareola pratincola). Çalışmalar Çanakkale Boğazı, Saros Körfezi, Proje güzergahının iki tarafından 500 metrelik Proje etki koridoru ve 2 kilometrelik tampon bölgede yürütülmüştür. Toplamda 4 ay süren gözlem çalışmasının sonuçlarına göre, Proje’mizin bu kuş türlerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Ek Kuş Gözlem Çalışması Raporu bu sayfada sizlerle paylaşılmıştır.