İklim değişikliğinin ve toplumsal sorunların etkilerini daha sık gözlemlediğimiz şu günlerde, çevresel ve sosyal konulara karşı duyarlı olmak bir zorunluluk haline gelmiştir.

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nde, yerel mevzuatla uyumlu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışması sonrasında, IFC (International Finance Corporation – Uluslararası Finans Kurumu) Standartları ve Ekvator Prensipleri ile uyumlu bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışması yürütülmüştür. Proje ile ilgili çevresel ve sosyal riskler ve etkiler, sözü edilen standartlardaki sıkı kriterler göz önünde bulundurularak, kapsamlı bir şekilde belirlenmiştir.

Çevresel ve sosyal risk ve etkiler hakkında fikir sahibi olduktan sonra, sürecin etkin şekilde yönetilebilmesi için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) hazırlanmıştır. Bu doküman, risk ve etkilerin, teknik ve finansal açıdan tatbik edilebiliyorsa engellenmesini, kalıntı etkilerin olduğu durumlarda ise telafi edilmesi veya dengelenmesini hedefleyen ‘risk ve etkileri hafifletme hiyerarşisi’ yaklaşımı üzerine kurulmuş ve Projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi’nin (ÇSYS) temelini oluşturmuştur.

Projemizin Çevresel ve Sosyal Politikası, ÇSED Ana Raporu, ÇSED Teknik Olmayan Özeti ve ÇSYP dokümanları bu sayfada sizlerle paylaşılmıştır.

Paydaşlarla Danışma Süreci

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında, Ocak 2018’de IFC Performans Standartları ile uyumlu bir Paydaşlarla Danışma Süreci gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, içinde taslak ÇSED raporunun da bulunduğu ilgili Proje dokümanları, kapsamlı saha aktiviteleri aracılığıyla paydaşlarımız ile paylaşılmış ve otuz gün boyunca halkın yorumuna açılmıştır. Proje’den herhangi bir düzeyde etkilendiğini düşünen birey ve kurumlarla iletişim kurulması hedeflenen süreçte, 68 sivil toplum kuruluşuna davetiye gönderilmiş ve etkinliklere yaklaşık 1000 kişilik katılım olmuştur. Toplanan geri bildirimler ve yorumlar, Paydaş Katılım Planının da içinde bulunduğu ÇSED çalışmaları tamamlanırken göz önünde bulundurulmuştur.

Daha detaylı bilgi için ÇSED – Paydaşlarla Danışma Süreci Raporu’muzu inceleyebilirsiniz.