İklim değişikliğinin ve toplumsal sorunların etkilerini daha sık gözlemlediğimiz şu günlerde, çevresel ve sosyal konulara karşı duyarlı olmak bir zorunluluk haline gelmiştir.

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi olarak bizim yolculuğumuz, yerel mevzuatla uyumlu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışması sonrasında, IFC (International Finance Corporation – Uluslararası Finans Kurumu) Standartları ve Ekvator Prensipleri ile uyumlu bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışması yürüterek başladı. Proje’miz ile ilgili çevresel ve sosyal riskler ve etkiler, sözü edilen standartlardaki sıkı kriterler göz önünde bulundurularak, daha kapsamlı bir şekilde belirlenmiştir.

Çevresel ve sosyal risk ve etkilerimiz hakkında fikir sahibi olduktan sonra, sürecin etkin şekilde yönetilebilmesi adına Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) hazırlanmıştır. Bu doküman, risk ve etkilerin, teknik ve finansal açıdan tatbik edilebiliyorsa engellenmesini, kalıntı etkilerin olduğu durumlarda ise telafi edilmesi veya dengelenmesini hedefleyen ‘risk ve etkileri hafifletme hiyerarşisi’ yaklaşımı üzerine kurulmuş ve Proje’mizin Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi’nin (ÇSYS) temelini oluşturmuştur.

Projemizin Çevresel ve Sosyal Politikası, ÇSED – Ana Raporu, ÇSED Teknik Olmayan Özeti ve ÇSYP dokümanları bu sayfada sizlerle paylaşılmıştır.